f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ (ตาก) 25/10/2564 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 05/08/2564 11,922.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 05/08/2564 3,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 04/08/2564 5,172.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 09/08/2564 715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อน้ำมันดีเซล B10 จำนวน 1,500 ลิตร 07/07/2564 40,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อน้ำมันดีเซล B 10 จำนวน 592 ลิตร 07/07/2564 15,836.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อน้ำมันดีเซล B 10 จำนวน 1,954 ลิตร 07/07/2564 52,269.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 28/06/2564 10,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/06/2564 1,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 30/06/2564 11,696.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อน้ำมันดีเซล B 10 จำนวน 9,000 ลิตร/litre 18/06/2564 234,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/06/2564 550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 04/06/2564 580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จ้างซ่อมวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/06/2564 3,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 111 รายการ