f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 4 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 643 ลิตร 06/02/2566 22,980.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 4 น้ำมันดีเซล จำนวน 4,500 ลิตร 06/02/2566 159,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 06/02/2566 6,469.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/02/2566 309,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/03/2566 15,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ จำนวน 1งาน 03/03/2566 90,393.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,814 ลิตร 03/03/2566 200,001.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 14/03/2566 6,886.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 15/02/2566 17,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 15/02/2566 9,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 15/02/2566 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 06/02/2566 1,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อนำมันดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร 30/01/2566 177,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 26/01/2566 9,905.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/01/2566 240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 200 รายการ