f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
การพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ค่าต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก และค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่มีหน่วยราชการดูแล ทล.130 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด ตอน บ้านหนองบัว - บ้านวังตะเคียน
ลงวันที่ 19/05/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ค่าต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก และค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่มีหน่วยราชการดูแล ทล.130 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด ตอน บ้านหนองบัว - บ้านวังตะเคียน 547 ดาวน์โหลด

'