f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 4 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ.ตาก 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 4 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ.ตาก 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/04/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4 วัสดุก่อสร้าาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/04/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4 วัสดุก่อสร้าาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จ้างก่อสร้างงาน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น – บึงบ้าน ระหว่าง กม.27+350 – กม.28+325 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม – กำแพงเพชร ระหว่าง กม.111+250 – กม.112+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 4 งานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2566 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟู ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 6 ระหว่าง กม.63+325 - กม.63+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ - วะเล่ย์ ระหว่าง กม.10+150 - กม.11+725 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ระหว่าง กม.27+350 - กม.28+325 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 27 รายการ