f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3000 ลิตร 06/06/2567 152/35/67/53 สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 งาน 05/06/2567 152/35/67/50 สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 ซื้อวสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 แกรม จำนวน 50 รีม 30/05/2567 152/40/67/46 สำนักงานทางหลวงที่ 4
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 28/05/2567 152/40/67/45 สำนักงานทางหลวงที่ 4
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 28/05/2567 152/40/67/44 สำนักงานทางหลวงที่ 4
6 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 22/05/2567 152/-/67/43 สำนักงานทางหลวงที่ 4
7 จ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 05/03/2567 152/-/67/31 สำนักงานทางหลวงที่ 4
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 20/02/2567 152/40/67/27 สำนักงานทางหลวงที่ 4
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 20/02/2567 152/40/67/26 สำนักงานทางหลวงที่ 4
10 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 7,900 ลิตร 20/02/2567 152/35/67/29 สำนักงานทางหลวงที่ 4
11 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 02/02/2567 152/-/67/24 สำนักงานทางหลวงที่ 4
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 10/01/2567 152/45/67/16 สำนักงานทางหลวงที่ 4
13 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 10/01/2567 152/-/67/17 สำนักงานทางหลวงที่ 4
14 จ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 09/01/2567 152/-/67/15 สำนักงานทางหลวงที่ 4
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 28/12/2566 152/40/67/13 สำนักงานทางหลวงที่ 4
แสดง 1 ถึง 15 จาก 69 รายการ