f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 21/04/2564 สทล.4/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 25/02/2564 สทล.4/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบ โลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.49+256 - กม.53+800 (ด้านขวาทางเป็นช่วงๆ) 16/02/2564 สทล.4/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 18 รายการ 19/01/2564 สทล.4/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
5 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 – 8) สำนักงานทางหลวงที่ 4 (จำนวน 1 แห่ง) 16/11/2563 สทล.4/1/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
6 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง – แม่สลิดหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.26+050 – กม.27+000 และ กม.29+400 – กม.30+070 31/03/2563 สทล.4/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4
7 งานบูรณาการพัฒนา พื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง – แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.18+720 – กม.24+325 31/03/2563 สทล.4/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4
8 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง – แม่สลิดหลวง ตอน 1 ระหว่างกม.26+050 – กม.27+000 และ กม.29+400 – กม.30+070 12/03/2563 สทล.4/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4
9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด – ห้วยบง ระหว่าง กม.14+470 – กม.17+740 12/03/2563 สทล.4/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4
10 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง – แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.18+720 – กม.24+325 12/03/2563 สทล.4/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4
11 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร – แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.12 + 600 – กม.13+525 และ กม.19+500 – 12/03/2563 สทล.4/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด นอกเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 27/08/2562 ประกาศผลการขายทอดตลาด ที่ สทล.4/122562 สำนักงานทางหลวงที่ 4
13 ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 06/08/2562 ประกาศผลการขายทอดตลาด ที่ สทล.4/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 4
14 งานจ้างก่อสร้างการบูรณะและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ระหว่าง กม.39+400 - 91+625 (เป็นตอนๆ) 26/07/2562 สัญญาเลขที่ กพ./39/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 4
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ