f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด นอกเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 27/08/2562 27/08/2562 ประกาศผลการขายทอดตลาด ที่ สทล.4/122562 สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 08/08/2562 06/08/2562 ประกาศผลการขายทอดตลาด ที่ สทล.4/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 งานจ้างก่อสร้างการบูรณะและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ระหว่าง กม.39+400 - 91+625 (เป็นตอนๆ) 26/07/2562 26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ สทล.4/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 4
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ