f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3000 ลิตร 05/06/2567 152/35/67/53 สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 งาน 04/06/2567 152/35/67/50 สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 29/05/2567 152/40/67/49 สำนักงานทางหลวงที่ 4
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/05/2567 152/40/67/48 สำนักงานทางหลวงที่ 4
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/05/2567 152/40/67/47 สำนักงานทางหลวงที่ 4
6 ซื้อวสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 แกรม จำนวน 50 รีม 29/05/2567 152/40/67/46 สำนักงานทางหลวงที่ 4
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 27/05/2567 152/40/67/45 สำนักงานทางหลวงที่ 4
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 27/05/2567 152/40/67/44 สำนักงานทางหลวงที่ 4
9 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 21/05/2567 152/-/67/43 สำนักงานทางหลวงที่ 4
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม จำนวน 50 รีม 23/04/2567 152/40/67/35 สำนักงานทางหลวงที่ 4
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 22/04/2567 152/40/67/36 สำนักงานทางหลวงที่ 4
12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/04/2567 152/60/67/37 สำนักงานทางหลวงที่ 4
13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/04/2567 152/45/67/38 สำนักงานทางหลวงที่ 4
14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 23/04/2567 152/42/67/39 สำนักงานทางหลวงที่ 4
15 จัดเบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 23/04/2567 152/-/67/40 สำนักงานทางหลวงที่ 4
แสดง 1 ถึง 15 จาก 324 รายการ