f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 643 ลิตร 06/02/2566 152/35/66/34 สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 น้ำมันดีเซล จำนวน 4,500 ลิตร 06/02/2566 152/35/66/32 สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 06/02/2566 152/-/66/31 สำนักงานทางหลวงที่ 4
4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/02/2566 152/35/66/40 สำนักงานทางหลวงที่ 4
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/03/2566 152/40/66/43 สำนักงานทางหลวงที่ 4
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ จำนวน 1งาน 03/03/2566 152/35/66/44 สำนักงานทางหลวงที่ 4
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,814 ลิตร 03/03/2566 152/35/66/45 สำนักงานทางหลวงที่ 4
8 ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 14/03/2566 152/-/66/48 สำนักงานทางหลวงที่ 4
9 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 15/02/2566 152/40/66/37 สำนักงานทางหลวงที่ 4
10 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 15/02/2566 152/40/66/36 สำนักงานทางหลวงที่ 4
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 15/02/2566 152/60/66/35 สำนักงานทางหลวงที่ 4
12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 06/02/2566 152/40/66/30 สำนักงานทางหลวงที่ 4
13 ซื้อนำมันดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร 30/01/2566 152/35/66/29 สำนักงานทางหลวงที่ 4
14 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 26/01/2566 152/40/66/28 สำนักงานทางหลวงที่ 4
15 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/01/2566 152/40/66/27 สำนักงานทางหลวงที่ 4
แสดง 1 ถึง 15 จาก 184 รายการ