f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 08/04/2564 152/45/64/76 สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 08/04/2564 152/40/64/75 สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 ซื้อน้ำมันดีเซล B10 จำนวน 700 ลิตร 22/12/2563 152/35/64/12 สำนักงานทางหลวงที่ 4
4 ซื้อน้ำมันดีเซล B 10 จำนวน 9,000 ลิตร 04/12/2563 152/35/64/10 สำนักงานทางหลวงที่ 4
5 ซื้อน้ำมันดีเซล B 10 จำนวน 9,000 ลิตร 02/11/2563 152/35/64/01 สำนักงานทางหลวงที่ 4
6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/03/2564 152/60/64/70 สำนักงานทางหลวงที่ 4
7 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ 23/03/2564 152/50/64/67 สำนักงานทางหลวงที่ 4
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 23/03/2564 152/60/64/66 สำนักงานทางหลวงที่ 4
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 23/03/2564 152/40/64/65 สำนักงานทางหลวงที่ 4
10 จัดเบิกค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 1 รายการ 22/03/2564 152/-/64/61 สำนักงานทางหลวงที่ 4
11 จัดเบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 22/03/2564 152/-/64/60 สำนักงานทางหลวงที่ 4
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 22/03/2564 152/40/64/59 สำนักงานทางหลวงที่ 4
13 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 1 งาน 22/03/2564 152/50/64/58 สำนักงานทางหลวงที่ 4
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 22/03/2564 152/40/64/57 สำนักงานทางหลวงที่ 4
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 22/03/2564 152/40/64/56 สำนักงานทางหลวงที่ 4
แสดง 1 ถึง 15 จาก 79 รายการ