f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 05/08/2564 152/40/64/150 สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 05/08/2564 152/40/64/149 สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 04/08/2564 152/40/64/145 สำนักงานทางหลวงที่ 4
4 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 09/08/2564 152/-/64/144 สำนักงานทางหลวงที่ 4
5 ซื้อน้ำมันดีเซล B10 จำนวน 1,500 ลิตร 07/07/2564 152/35/64/131 สำนักงานทางหลวงที่ 4
6 ซื้อน้ำมันดีเซล B 10 จำนวน 592 ลิตร 07/07/2564 152/35/64/130 สำนักงานทางหลวงที่ 4
7 ซื้อน้ำมันดีเซล B 10 จำนวน 1,954 ลิตร 07/07/2564 152/35/64/129 สำนักงานทางหลวงที่ 4
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 28/06/2564 1524064108 สำนักงานทางหลวงที่ 4
9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/06/2564 152/40/64/109 สำนักงานทางหลวงที่ 4
10 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 30/06/2564 152/35/64/122 สำนักงานทางหลวงที่ 4
11 ซื้อน้ำมันดีเซล B 10 จำนวน 9,000 ลิตร/litre 18/06/2564 152/35/64/105 สำนักงานทางหลวงที่ 4
12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/06/2564 152/40/64/102 สำนักงานทางหลวงที่ 4
13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 04/06/2564 152/45/64/101 สำนักงานทางหลวงที่ 4
14 จ้างซ่อมวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/06/2564 152/-/64/100 สำนักงานทางหลวงที่ 4
15 ซื้อน้ำมันดีเซล B10 จำนวน 9,000 ลิตร 31/05/2564 152/35/64/96 สำนักงานทางหลวงที่ 4
แสดง 1 ถึง 15 จาก 104 รายการ