f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน 2566 08/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2566 06/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2566 06/09/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 01/07/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 4
5 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 14/07/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 4
6 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566 01/03/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 4
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ