f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างกาอสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟู ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา – ตาก ตอน 6 ระหว่าง กม.63+325 – กม.63+700 22/11/2565 สทล.4/eb.13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ระหว่าง กม.27+350 - กม.28+325 27/10/2565 สทล.4/eb.08/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคาร ที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ (ตาก) จ.ตาก ๑ แห่ง 20/10/2565 สทล.4/eb.11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟู ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 6 ระหว่าง กม.63+325 - กม.63+700 27/10/2565 สทล.4/eb.9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 08/06/2564 สทล.4/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 07/04/2564 สทล.4/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
7 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง – แม่สลิดหลวง ตอน 1 ระหว่างกม.26+050 – กม.27+000 และ กม.29+400 – กม.30+070 25/03/2563 สทล.4/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4
8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง – แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.18+720 – กม.24+325 25/03/2563 สทล.4/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ