f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
“คำถาม คำตอบ” การให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในโครงข่ายถนน ของ กรมทางหลวง
ลงวันที่ 28/12/2564

“คำถาม คำตอบ”

การให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในโครงข่ายถนน ของ กรมทางหลวง


'