f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ตรวจรับงานวันที่ 30 มีนาคม 2564
ลงวันที่ 08/04/2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกฤตภาส อุตรวีระการรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมคณะกรรมการฯ
ได้รับฟังบรรยายสรุปจากผู้ควบคุมงาน นายประดิษฐ์ แสงอรุณ นายช่างโยธาชำนาญงาน ณ แขวงทางหลวงสุโขทัย และออกตรวจงานภาคสนาม สัญญา สท./32/2564
งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1294ตอน เมืองเก่า-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 1 ระหว่างกม.29+315-กม.32+325 ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไกรลาศ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
118 ดาวน์โหลด

'