f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 09/02/2567

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง


'