f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 4 และแขวงทางหลวงตากที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 4 และฟุตบาทถนนด้านหน้าสำนักงานทางหลวงที่ 4
ลงวันที่ 01/12/2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 4 และแขวงทางหลวงตากที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 4 และฟุตบาทถนนด้านหน้าสำนักงานทางหลวงที่ 4


'