f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
การบรรยายข้อมูลและสาธิตระบบสารสนเทศบริหารบำรุงรักษาสะพาน (BMMS) และตรวจสอบสะพานกิตติขจร ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 4 ณ ห้องประชุมชื่นมงคลสกุล ชั้น 3 อาคาร ธานินทร์ สมบูรณ์ สำนักงานทางหลวงที่ 4
ลงวันที่ 24/11/2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับฟังการบรรยายข้อมูลและสาธิตระบบสารสนเทศบริหารบำรุงรักษาสะพาน (BMMS) และตรวจสอบสะพานกิตติขจรในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 4 โดย สำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง สำนักบริหารบำรุงทาง และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) โดยมี นายพรชัย ศิลารมย์ รองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน นายวิบูรณ์ ศรีก้อม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างสะพาน ดร.ราชวัลลภ กัมพูพงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง และ ดร.ภัทริน ศรุติพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารบำรุงทาง เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมชื่นมงคลสกุล ชั้น 3 อาคาร ธานินทร์ สมบูรณ์ สำนักงานทางหลวงที่ 4


'