f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
สำนักงานทางหลวงที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ของกรมทางหลวง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามความเหมาะสมในท้องถิ่น
ลงวันที่ 24/11/2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

พร้อมข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

ของกรมทางหลวง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามความเหมาะสมในท้องถิ่น


'