f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่
ลงวันที่ 19/10/2563

วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสิทธิโชค  ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 ไหว้สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ศาลหลักเมืองสี่มหาราช, ศาลประจำสำนักงานทางหลวงที่ 4 เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 4


'