f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 03/11/2564 ถึง 26/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธา
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 19/04/2564 ถึง 31/05/2564 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 19/04/2564 ถึง 28/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธา
4 ประกาศรับสมัคร 24/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธา
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/03/2564 ถึง 22/03/2564 ประกาศขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16/02/2564 ถึง 25/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 02/02/2564 ถึง 17/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานธุรการ, พนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 28/12/2563 ถึง 26/02/2564 เลื่อนการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 28/12/2563 ถึง 26/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
10 ประกาศรับสมัคร 02/12/2563 ถึง 23/12/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 16/07/2563 ถึง 21/07/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15/06/2563 ถึง 24/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 04/06/2563 ถึง 12/06/2563 ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธาและ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13/05/2563 ถึง 20/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร,พนักงานโยธา,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร