f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14/05/2567 ถึง 28/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26/04/2567 ถึง 09/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 ประกาศรับสมัคร 29/03/2567 ถึง 19/04/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 13/02/2567 ถึง 19/02/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุบเครื่องจักร และพนักงานธุรการ
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 09/01/2567 ถึง 18/01/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานธุรการ
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27/11/2566 ถึง 19/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
7 ประกาศรับสมัคร 06/11/2566 ถึง 28/11/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ
8 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 09/08/2566 ถึง 18/08/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 07/07/2566 ถึง 18/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13/06/2566 ถึง 24/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
11 ประกาศรับสมัคร 25/05/2566 ถึง 08/06/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
12 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 10/01/2566 ถึง 13/01/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/12/2565 ถึง 09/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10/11/2565 ถึง 17/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
15 ประกาศรับสมัคร 25/10/2565 ถึง 08/11/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร