f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ต้อนรับคณะเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ประจำปี 2562
ลงวันที่ 08/11/2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. นายวัฒโนทัย  นาชัยเวียง, นายปรัชญา  นารถน้ำพอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

และนายทศพร  เหลืองกัลยาณคุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

ให้การต้อนรับคณะเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ประจำปี 2562 ณ วัดพระสิงห์

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  โดยแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)


'