f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ขอเลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ลงวันที่ 07/10/2562

    ตามที่ สำนักงานทางหลวงที่ 4 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 นั้น

    สำนักงานทางหลวงที่ 4 ขอเลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

จากวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เนื่องจากคณะกรรมการติดราชการ

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ขอเลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 47 ดาวน์โหลด

'