f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ที่ กม.5+750 - กม.7+515
ลงวันที่ 14/11/2561

วันที่14 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. นายอำนาจ แฟงเอม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 มอบหมายให้นายสุวิทย์ เรือนมูล เข้าร่วมเป็นวิทยากรประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ที่ กม.5+750 - กม.7+515 ณ.ห้องประชุม อบต.คลองแม่ลาย ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มติที่ประชุมประชาชนเห็นด้วยกับรูปแบบการก่อสร้างที่นำเสนอ


'