f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (BCF)
ลงวันที่ 10/11/2561

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (BCF) โดยมี นายใจอาชว์ เจริญศรี ที่ปรึกษากรมทางหลวง พร้อมด้วย นายอำนาจ แฟงเอม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่4 ,นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน ,นายดนัย เรืองสอน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ,นายปรัชญา นารถน้ำพอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่4 ,นายปิยะ ชูตินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ,นายสนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2(แม่สอด) ,นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 1 , นายพรชัย สกุลแต้ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สทล.4 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ สำนักงานโครงการฯ BCF อ.แม่สอด จ.ตาก 
โดยผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 และด่าน BCF ดังนี้
- งานจัดกรรมสิทธิ์ 100%
- งานสะพาน 100%
- งานถนนฝั่งไทย 100%
- งานถนนฝังพม่า 75.72%
- งาน BCF ฝั่งไทย 86.20%
- งาน BCF ฝั่งพม่า 96.23%
- งานด่านชั่งฝั่งไทยและฝั่งพม่า 100%
ภาพรวมทั้งโครงการ 96.26%


'