f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประชุมติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคงานจ้างเหมา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 09/11/2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2651 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ แฟงเอม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 มอบหมายให้ นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 พร้อมด้วย นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 1 , นายนเรศ อินประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ , นายกิตติพล ด้วงเจ้ย ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน , นายช่างควบคุมงาน , เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่ 1 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคงานจ้างเหมา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 โดยในที่ประชุมมีการเชิญบริษัทผู้รับจ้างมาเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานก่อสร้างงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตากที่ 1


'